id. Frivaldszky János (frivaldszkyj@gmail.com) -- A FRIVALDI FRIVALDSZKY CSALÁD HONLAPJA. - GENEALÓGIA, TANULMÁNYOK, HÍRADÓ.

HÍRADÓ 2007

A FRIVALDSZKY CSALÁD HARMADIK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA - FRIVALDI ZARÁNDOKLAT.

A Frivaldszky család 2007. április 28.-én és 29.-én tartotta első frivaldi találkozóját, amely egyúttal a 2001. május 26.-i első és 2003. november 22.-i második után a harmadik országos Frivaldszky-találkozó is volt.

Az utazás résztvevői a következő Frivaldszky-leszármazottak ill. házastársak voltak:

Dr. Ádám György, Ádámné Fridvalszki Katalin;

Dr. Frivaldszky Sándor, id. Frivaldszky János;

Horváth Zsolt, Horváthné Frivaldszky Bernadett, Horváth Boglárka, Horváth Bence;

Frivaldszky Márk, Frivaldszky Lőrinc, Frivaldszky Donát;

Szabó Péter, Szabóné Horváth Ilona, Szabó Judit, ahol Ilona Frivaldszky András (1755-1807) leszármazottja.

HB

A legfiatalabb résztvevő 7, a legidősebb 70 éves volt.

A négy autó szombaton 9 órakor találkozott a komáromi hídfőnél, ahol rövid ismerkedés után minden kocsi kapott két, ablakba kitehető „Frívaldská puť" feliratot a frivaldi templom képével. A felirat jelentése 'frivaldi zarándoklat', de jelent 'Frivaldszky-utazást' is. Az út célja családi találkozón túl a családi vonatkozású helyek meglátogatása volt. Az autók mobiltelefon révén tartottak kapcsolatot egymással és konvojban haladtak.

Az első, rövid pihenő Nyitraivánkán (Ivanka pri Nitri) volt az ottani levéltárra való tekintettel, amely a Frivaldszky-kutatás egyik helye is. A 802 m magas Facskó nyeregben elfogyasztott ebédhez az egész Rajeci völgyben látható Kl'ak csúcs adott hátteret.

HB

Lietava vára alá érkezve a résztvevők zöme felkapaszkodott a várromhoz. E vár egyik provizora volt a család őse.

HB

Biccse (Býtča) váránál a neki otthont adó állami levéltár igazgatója, PhD Jana Kurucárová fogadta a Frivaldszkyakat, s a családtörténet egy példányát vette át a levéltári könyvtára részére. Szívélyesen nyitotta ki és mutatta meg a vár udvarát. E várban őrzik a Frivaldszky-levéltárat is.

FB

ÁGY

A rajeci szálláshelyen csatlakozott a csoporthoz Mikulaš Hučko Kassáról, magyarul nagyon jól beszélő régi barátjuk, aki a másnapi frivaldi látogatáshoz vállalt segítséget a község személyiségeivel való találkozásnál.

Vasárnap reggel Rajec történelmi nevezetességeit tekintették meg, köztük Frivaldszky János (1822-1895) természettudós márvány emléktábláját.

FB

 FB

Miután az út egyúttal a szlovák-magyar közeledést elősegítő civil kezdeményezés szándékával is indult, Frivaldon (Rajecká Lesná) a kegytemplom főoltáránál egy virágcsokrot helyeztek el magyar és szlovák nemzeti színű szalaggal, rajta a kegyszobor titulusára is utaló kétnyelvű felirattal.

FB

FB

A 11 órás nagymisén Pavol Šadlák kanonok-esperes a Budapestről érkezett Frivaldszkyakat az oltártól külön is üdvözölte, majd meghívta őket a parókiára egy kis vendéglátásra.

FB

A küldöttség ott őt hivatalosan is köszöntötte, majd ajándékot adott át. Ezután a híres, fából faragott, mozgó alakokkal teli Szlovák Betlehemet lehetett megtekinteni, amely a maga nemében egyedülálló látványosság

FB

Lakásán köszöntötték ajándékkal Bohuslav Peknýt is, a község negyedik ciklusát kezdő, a Szlovák Nemzeti Párt színeiben megválasztott polgármesterét, aki id. Frivaldszky Jánost 1998-ban Frivald díszpolgári címével tüntette ki, ebben a minőségben egyetlen magyar állampolgárként, a község története kutatásának elismeréséül. A polgármester megmutatta a régi, középkori templom szentélyét, amit az idén fog belülről művészettörténetileg feltáratni és restauráltatni.

ÁGY

Mint Frivaldszky-leszármazottat keresték fel az újonnan házas Ján Šimun szobrászművészt, aki firenzei tanulmányai idején kitűnően megtanult olaszul, így a csoport ezen a nyelven is tudott vele kapcsolatot teremteni.
FB

A rokonságra mély benyomást tettek mély emberségről tanúskodó szavai. Arról beszélt, hogy milyen sokat jelentett számára mozgásképtelen édesapjának gondozása hat éven keresztül, s jelenleg - szobrász megbízás híján - a kétkezi mezőgazdasági munka.

Frivaldon csak kevés boronaház maradt.

 FB

A hangulatos frivaldi völgy mélyén lévő turistaházban elfogyasztott borovicska, sztrapacska és sör után

ÁGY

ÁGY

a szomszédos Csicsmány (Čičmany) faluba tekintettek be, amelyhez Frivald igen hasonló volt az 1945-ös tűzvész előtt.

A meglátogatottak mind kifejezték őszinte örömüket. A résztvevők az útból pedig hagyományt kívánnak teremteni. A harmincas korosztály felmérte a nyaralási és sízési lehetőségeket is.

 Ádámné Fridvalszki Katalin videó-felvételt is készített. A lehetőségek szerint később ebből is kívánunk ízelítőt nyújtani.

Szöveg: id. Frivaldszky János

Kép: Dr. Ádám Gyögy, Horváthné Frivaldszky Bernadett és Horváth Bence